LEED

Groen bouwen
‘Groener’ leven vraagt om een andere bouwstijl; gebouwen die voldoen aan LEED. LEED gaat voor een groene samenleving. Hierbij draait het om een duurzamere aanpak van het ontwerp, de uitvoering en beheer van de gebouwde omgeving. Dit resulteert in een afnemende vraag van energie en een gezonde werk- en leefomgeving. Deze aspecten staan ook bij Techcomlight iedere dag weer centraal.

Certificering
De daglichtprofessionals van Techcomlight zorgen ervoor dat u voldoet aan de gestelde eisen van LEED op het gebied van daglicht. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de door u gestelde doelen wat certificering betreft. LEED beoordeelt een gebouw op de volgende elementen: ‘integratieproces’, ‘locatie en vervoer’, ‘duurzame locaties’, ‘waterbesparing’, ‘energie-efficiëntie’, ‘materiaal en grondstoffen’, ‘kwaliteit van het binnenmilieu’, ‘innovatie’ en ‘regionale prioriteit’. Na de testperiode volgt de uiteindelijke certificering, in te delen in vier niveaus: ‘Certified’, ‘Silver’, ‘Gold’ en ‘Platinum’. In welke elementen Techcomlight als daglichtprofessional actief is, is opgedeeld in twee gebieden; de impact die de producten hebben in het algemeen en de bijdrage die we specifiek kunnen leveren.

Impact (algemeen)
De impact geeft aan welke rol onze producten spelen bij het behalen van LEED-punten. LEED beoordeelt middels verschillende beoordelingssystemen. In welk beoordelingssysteem uw project valt, hangt af van factoren zoals het bruto percentage van de vloeroppervlakte van het gebouw. Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in type project, zoals BD+C, ID+C of O+M. Daarom geven we aan hoe onze producten toegepast moeten worden om punten te behalen voor de betreffende projecten.

Bijbehorende elementen:
- integratieproces;
- duurzame locaties;
- energie-efficiëntie;
- materiaal en grondstoffen;
- kwaliteit van het binnenmilieu.

Bijdrage (specifiek)
We beschrijven hoe onze producten een bijdrage leveren aan potentiele LEED certificatie. Hierbij gaat het om het effect van het product, want hoewel er in het classificatiesysteem van LEED géén punten worden toegekend aan de producten zelf, kunnen zij wel bijdragen tot de verwezenlijking van LEED-punten. Daarnaast geven we aan op welke punten onze daglichtproducten kunnen helpen. Het biedt de exacte toepassingsinformatie over hoe een ontwerper specifieke punten kan bereiken en welke documentatie een architect of ingenieur zou moeten leveren om LEED-beoordelingspunten te behalen.

Bijbehorende elementen:
- energie-efficiëntie;
- kwaliteit van het binnenmilieu;
- innovatie;
- regionale prioriteit;
- integratieproces.

Daglichteisen
Indien u voor uw project de eisen op het gebied van daglicht wilt onderzoeken, dan kan Techcomlight hierbij helpen. De daglichtprofessionals van Techcomlight kennen de criteria en maken daglichtplannen op basis van uw project. Op deze manier wordt de LEED certificatie op het gebied van daglicht eenvoudig behaald.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.